Opće informacije

Naziv firme:
ETI Sarajevo d.o.o.
Skraćeni naziv firme:
ETI Sarajevo d.o.o.
Sjedište firme:
Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Osnovana:
2000
Upis u sudski registar:
Kantonalni sud Sarajevo
Temeljni Kapital:
3.642.791,76 KM
Glavna djelatnost:
Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije
Broj zaposlenika (01.01.2015):
53
Promet (2014):
6. 050.643,65 KM


Članovi nadzornog odbora:

Zijad Fazlić predsjednik
Maja Kovačič član
Bernard Mlakar član