Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Počisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Dubina (mm)
5
3
2
4
3
24
Za upotrebu sa
Funkcija
2
1
2
3
8
6
6
3
2
5
5
4
4
2
4
5
3
4
Visina (mm)
Dužina u modulima
Lenght (m)
2
2
Montaža
1
11
6
Broj priključaka
2
1
1
1
1
1
1
2
2
5
Broj faza
24
5
35
9
Broj polova
3
3
nazivni poprečni presek
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
20
4
7
21
6
Nazivna struja
23
6
34
8
2
Nazivni napon
4
3
6
3
42
4
13
5
15
14
11
6
Nazivna prekidna moć
5
2
4
6
Tip
4
3
9
1
1
1
3
1
1
5
1
4
1
1
1
65
1
1
Vrsta pribora
12
18
6
1
24
7
47
5
1
1
4
3
Širina (mm)
Vrsta programa

ETIBOX EQUIPMENT

Stavke: 0 Nove stavke: 116
001102300
EDB-207
Ime razreda:
Razdjelni blok
001102301
EDB-211
Ime razreda:
Razdjelni blok
001102302
EDB-215
Ime razreda:
Razdjelni blok
001102303
EDB-407
Ime razreda:
Razdjelni blok
001102304
EDB-411
Ime razreda:
Razdjelni blok
001102305
EDB-415
Ime razreda:
Razdjelni blok
001117001
MPO
Ime razreda:
Ploča brojila
001117002
VPO
Ime razreda:
Ploča brojila
001117004
MP
Ime razreda:
Ploča brojila
001117005
VP
Ime razreda:
Ploča brojila
001214011
UPO TP
Ime razreda:
Ploča krajnja - pokrov
001214012
UPO FP
Ime razreda:
Profil ravni. - pokrov
001214013
UPO CP
Ime razreda:
Profil ug. - pokrov
002911101
PE 2/6
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Funkcija:
Klema za zaštitni prvodnik
002911102
PE 2/8
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Funkcija:
Klema za zaštitni prvodnik
002911103
PE 2/12
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Funkcija:
Klema za zaštitni prvodnik
002911104
PE 2/18
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Funkcija:
Klema za zaštitni prvodnik
002921142
IZ10/1F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² 63 A
002921140
IZ10/3F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² 63 A
002921141
IZ10/3F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² 63 A
002921143
IZ10/1F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² 63 A
002921018
IZ12/1F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
002921026
IZ12/1F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
002921017
IZ12/3F/9
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
002921020
IZ12/3F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
002921022
IZ12/3F/18
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
002921024
IZ12/3F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
002921091
IZ16/1F/12P
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 100 A
002921092
IZ16/1F/54P
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 100 A
002921061
IZ16/3F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 100 A
002921063
IZ16/3F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 100 A
002921066
IZ16/2F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (2p i 4p) 100 A
002921067
IZ16/2F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (2p i 4p) 100 A
002921068
IZ16/4F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (2p i 4p) 100 A
002921060
IZ16/1F/12L
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (L oblik) 100 A
002921062
IZ16/1F/54L
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (L oblik) 100 A
002921071
IZ16/1F/12/STV
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (STV) 100 A
002921073
IZ16/1F/36/STV
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (STV) 100 A
002921072
IZ16/3F/12/STV
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (STV) 100 A
002921074
IZ16/3F/36/STV
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (STV) 100 A
>
>
0
Your basket is empty.