Osigurači za željeznice


Primjena:

  • za zaštitu željezničkih instalacija
  • za zaštitu visokonaponske sklopne tehnike

Opširnije: Osigurači za željeznice

Vazdušni prekidači

Vazdušni prekidači ETIPOWER se koriste za zaštitu distributivnih linija, generatora i ostale električne opreme od preopterećenja i kratkog spoja.

Opširnije: Vazdušni prekidači

RCBO KZS 2M2p


KZS 2M2p je zaštitna sklopka na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom koja objedinjuje svojstva instalacijskog prekidača i zaštitne sklopke na diferencijalnu struju. Rad sklopke je naponski neovisan. Upotrebljava se u strujnim krugovima koji zahtjevaju veći stepen zaštite od napona dodira, npr. u vrtićima, školama, bolnicama itd.
 

Opširnije: RCBO KZS 2M2p

NH DC 1000V aR


ETI uvodi novu seriju topljivih uložaka za DC primjenu: NH DC 1000 V aR.

Opširnije: Topljivi ulošci NH DC 1000 V aR

Zaštita fotonaponskih sistema


ETI omogućava visokokvalitetna rješenja u području prekostrujne i prenaponske zaštite aplikacija u fotonaponskim sistemima.

Opširnije: Zaštita fotonaponskih sistema

Komponente za kompenzaciju reaktivne energije


ETI je u asortiman uveo komponente za kompenzaciju reaktivne energije, a to su:

  • trofazne kondenzatorske baterije LPC

  • kondenzatorski kontakteri CEM_CN

  • kontroleri za upravljanje reaktivnom energijom PFC

  • prigušnice


Opširnije: Komponente za kompenzaciju reaktivne energije

Grebenaste sklopke


Grebenaste sklopke serije CS su namijenjene za različite operacije prebacivanja (isključenja/uključenja) u glavnim kao i u pomoćnim strujnim krugovima:

  • Kao motorne sklopke koriste se za direktno pokretanje i zaustavljanje jednofaznih i trofaznih motora. Koriste se i kao preklopke zvijezda - trougao, sklopke za reverziranje motora, naizmjenična sklopka

  • U pomoćnim strujnim krugovima mogu da se koriste kao:

• sklopke za kontrolne, signalne i mjerne krugove

• sklopke, preklopke i višestepene sklopke, npr. za transformatore i aparate za zavarivanje

• grupne sklopke npr. za grijače

• kontrolne sklopke sa automatskim povratkom
 

Opširnije: Grebenaste sklopke

Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom


ETI je jedini uveo zaštitnu sklopku na diferencijalnu struju RCBO širine 18 mm, naponski ovisnu, nazivne kratkospojne moći 6 kA, koja prekida nulti pol i ima centralni trip položaj usljed prekidanja zbog kratkog spoja, preopterećenja i diferencijalne struje.

Opširnije: Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom RCBO KZS 1M

Instalacijski prekidač ETIMAT P10


Dostupan u opsegu od 0,5-125 A; nazivna prekidna moć 10 kA; karakteristike okidanja B,C,D i K

Opširnije: Instalacijski prekidač ETIMAT P10

Osigurači za zaštitu baterija                                                                          


ETI uvodi topljive uloške posebno izrađene za zaštitu baterija i UPS sistema.


Opširnije: Osigurači za zaštitu baterija

Rastavljač za cilindrične osigurače EFD


ETI uvodi novu generaciju rastavljača za cilindrične osigurače C.

Opširnije: Rastavljač za cilindrične osigurače EFD

Zaštitna sklopka na diferencijalnu struju (RCCB) B i B+ tip


ETI uvodi novu RCCB sensitive for alternating, pulsed and smooth direct residual currents with rated deferential currents from 30mA and up to 300mA.

Opširnije: RCCB B i B+ tip