Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Počisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Tip struje
185
46
24
9
3
Dubina (mm)
224
18
25
267
267
Funkcija
1
2
3
267
Nazivna struja
3
36
63
63
63
26
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA)
78
79
80
30
Tip
188
46
24
9
Broj polova
118
149
Vrijeme okidanja
24
221
22
Nazivni napon
21
98
62
90
Za upotrebu sa
4
1
1
Vrsta programa

EFI zaštitna sklopka za diferencijalnu struju

Stavke: 0
002062530
EFI-2 A 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
69
IP zaštita:
IP20
002062532
EFI-2 A 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
69
IP zaštita:
IP20
002062534
EFI-2 A 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
69
IP zaštita:
IP20
002062531
EFI-2 AC 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
69
IP zaštita:
IP20
002062533
EFI-2 AC 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
69
IP zaštita:
IP20
002062535
EFI-2 AC 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
69
IP zaštita:
IP20
002062545
EFI-4 A 80/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062150
EFI-4 A 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002063545
EFI-4 A 80/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062152
EFI-4 A 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002064545
EFI-4 A 80/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062154
EFI-4 A 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002065545
EFI-4 A 80/0.5
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062145
EFI-4 AC 80/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062151
EFI-4 AC 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002063145
EFI-4 AC 80/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062153
EFI-4 AC 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002064145
EFI-4 AC 80/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062155
EFI-4 AC 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002065145
EFI-4 AC 80/0.5
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062642
EFI-4 B 25/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062643
EFI-4 B 40/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062644
EFI-4 B 63/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002063642
EFI-4 B 25/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002063643
EFI-4 B 40/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002063644
EFI-4 B 63/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002064642
EFI-4 B 25/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002064643
EFI-4 B 40/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002064644
EFI-4 B 63/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062647
EFI-4 B+ 25/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062648
EFI-4 B+ 40/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002062649
EFI-4 B+ 63/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002063647
EFI-4 B+ 25/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002063648
EFI-4 B+ 40/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002063649
EFI-4 B+ 63/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002064647
EFI-4 B+ 25/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002064648
EFI-4 B+ 40/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002064649
EFI-4 B+ 63/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
IP zaštita:
IP20
002069001
PS EFI - MD
Ime razreda:
Pomoćna sklopka
002069002
PS EFI - 2M
Ime razreda:
Pomoćna sklopka
>
>
0
Your basket is empty.