Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Počisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Tip
400
120
48
Broj polova
320
109
69
70
Nazivna struja
78
78
78
8
79
79
76
54
30
8
Karakteristika okidanja
284
284
Nazivna preostala radna struja IDn (mA)
51
249
146
76
44
1
1
Vrijeme okidanja
552
16
Nazivna prekidna moć
190
377
1
Nazivni napon
165
263
140
Vrsta programa

Residualna i prekostrujna zaštita RCBO

Stavke: 0 Nove stavke: 2
002175411
KZS-1M 1p+N A B6/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175412
KZS-1M 1p+N A B10/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175413
KZS-1M 1p+N A B13/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175414
KZS-1M 1p+N A B16/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175415
KZS-1M 1p+N A B20/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175416
KZS-1M 1p+N A B25/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175201
KZS-1M 1p+N A B6/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175202
KZS-1M 1p+N A B10/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175203
KZS-1M 1p+N A B13/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175204
KZS-1M 1p+N A B16/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175205
KZS-1M 1p+N A B20/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175206
KZS-1M 1p+N A B25/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175431
KZS-1M 1p+N A B6/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175432
KZS-1M 1p+N A B10/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175433
KZS-1M 1p+N A B13/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175434
KZS-1M 1p+N A B16/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175435
KZS-1M 1p+N A B20/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175436
KZS-1M 1p+N A B25/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002175421
KZS-1M 1p+N A C6/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175422
KZS-1M 1p+N A C10/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175423
KZS-1M 1p+N A C13/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175424
KZS-1M 1p+N A C16/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175425
KZS-1M 1p+N A C20/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175426
KZS-1M 1p+N A C25/0.01 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175221
KZS-1M 1p+N A C6/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175222
KZS-1M 1p+N A C10/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175223
KZS-1M 1p+N A C13/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175224
KZS-1M 1p+N A C16/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175225
KZS-1M 1p+N A C20/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175226
KZS-1M 1p+N A C25/0.03 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175441
KZS-1M 1p+N A C6/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175442
KZS-1M 1p+N A C10/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175443
KZS-1M 1p+N A C13/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175444
KZS-1M 1p+N A C16/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175445
KZS-1M 1p+N A C20/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002175446
KZS-1M 1p+N A C25/0.1 6kA
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
Tip:
A
002173201
KZS-2M A B6/0.03
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002173202
KZS-2M A B10/0.03
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002173203
KZS-2M A B13/0.03
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
002173204
KZS-2M A B16/0.03
Ime razreda:
Zašt.dif.sklopka s nadstr.zaš.
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
Tip:
A
>
>
0
Your basket is empty.