Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Počisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Tip struje
198
66
24
9
3
Dubina (mm)
224
18
25
14
19
288
300
Nazivna struja
36
63
63
64
26
32
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA)
78
79
80
30
6
1
10
10
6
Tip
213
46
32
9
Broj polova
118
12
149
21
Vrijeme okidanja
24
237
22
9
8
Nazivni napon
Vrsta programa

Prekidači sa diferencijalnom zaštitom RCC

Stavke: 0 Nove stavke: 32
002062530
EFI-2 A 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
69
Montaža:
DIN šina
002062532
EFI-2 A 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
69
Montaža:
DIN šina
002062534
EFI-2 A 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
69
Montaža:
DIN šina
002062531
EFI-2 AC 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
69
Montaža:
DIN šina
002062533
EFI-2 AC 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
69
Montaža:
DIN šina
002062535
EFI-2 AC 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
69
Montaža:
DIN šina
002062545
EFI-4 A 80/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062150
EFI-4 A 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002063545
EFI-4 A 80/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062152
EFI-4 A 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002064545
EFI-4 A 80/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062154
EFI-4 A 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002065545
EFI-4 A 80/0.5
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
A
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062145
EFI-4 AC 80/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062151
EFI-4 AC 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002063145
EFI-4 AC 80/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062153
EFI-4 AC 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002064145
EFI-4 AC 80/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062155
EFI-4 AC 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002065145
EFI-4 AC 80/0.5
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
AC
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062642
EFI-4 B 25/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062643
EFI-4 B 40/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062644
EFI-4 B 63/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002063642
EFI-4 B 25/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002063643
EFI-4 B 40/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002063644
EFI-4 B 63/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002064642
EFI-4 B 25/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002064643
EFI-4 B 40/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002064644
EFI-4 B 63/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062647
EFI-4 B+ 25/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062648
EFI-4 B+ 40/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062649
EFI-4 B+ 63/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002063647
EFI-4 B+ 25/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002063648
EFI-4 B+ 40/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002063649
EFI-4 B+ 63/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002064647
EFI-4 B+ 25/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002064648
EFI-4 B+ 40/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002064649
EFI-4 B+ 63/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B+
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062653
EFI-4 B G/KV 40/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
002062654
EFI-4 B G/KV 63/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
IP zaštita:
IP20
Tip struje:
B
Dubina (mm):
68
Montaža:
DIN šina
>
>
0
Your basket is empty.