Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Počisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Tip struje
198
66
21
9
3
Dubina (mm)
212
18
34
33
IP zaštita
9
276
297
Nazivna struja
36
62
62
63
26
32
16
Nazivna diferencijalna struja
68
62
62
30
17
25
27
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA)
84
87
90
36
Tip
210
46
23
9
Broj polova
118
12
137
9
21
Vrijeme okidanja
32
225
30
1
9
Nazivni napon
Vrsta programa

Prekidači sa diferencijalnom zaštitom RCC

Stavke: 0 Nove stavke: 41
002062530
EFI-2 A 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002062532
EFI-2 A 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002062534
EFI-2 A 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002062531
EFI-2 AC 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002062533
EFI-2 AC 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002062535
EFI-2 AC 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002062545
EFI-4 A 80/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002062150
EFI-4 A 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002063545
EFI-4 A 80/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002062152
EFI-4 A 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002064545
EFI-4 A 80/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002062154
EFI-4 A 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002065545
EFI-4 A 80/0.5
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
A
Nazivna diferencijalna struja:
0,5
Montaža:
DIN šina
002062145
EFI-4 AC 80/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002062151
EFI-4 AC 100/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002063145
EFI-4 AC 80/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002062153
EFI-4 AC 100/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002064145
EFI-4 AC 80/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002062155
EFI-4 AC 100/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002065145
EFI-4 AC 80/0.5
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
AC
Nazivna diferencijalna struja:
0,5
Montaža:
DIN šina
002062647
EFI-4 B+ 25/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002062648
EFI-4 B+ 40/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002062649
EFI-4 B+ 63/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002063647
EFI-4 B+ 25/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002063648
EFI-4 B+ 40/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002063649
EFI-4 B+ 63/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002064647
EFI-4 B+ 25/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002064648
EFI-4 B+ 40/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002064649
EFI-4 B+ 63/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B+
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002062653
EFI-4 B G/KV 40/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002062654
EFI-4 B G/KV 63/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002064664
EFI-4 B S 63/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002062652
EFI-4 B G/KV 25/0.03
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,03
Montaža:
DIN šina
002063652
EFI-4 B G/KV 25/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002063653
EFI-4 B G/KV 40/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002063654
EFI-4 B G/KV 63/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
002064652
EFI-4 B G/KV 25/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002064653
EFI-4 B G/KV 40/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002064654
EFI-4 B G/KV 63/0.3
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,3
Montaža:
DIN šina
002063662
EFI-4 B S 25/0.1
Ime razreda:
Zaštitna sklopka na dif.struju
Tip struje:
B
Nazivna diferencijalna struja:
0,1
Montaža:
DIN šina
>
>
0
Your basket is empty.