Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Počisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Funkcija
1
1
5
Broj polova
44
47
67
36
Termička struja Ith (A)
33
39
37
35
19
18
18
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A)
33
39
37
35
19
18
18
Montaža
2
140
57
Vrsta programa

Teretne sklopke

Stavke: 0
004773001
CS 16 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
16
004773002
CS 25 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
25
004773003
CS 32 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
32
004773004
CS 40 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
40
004773005
CS 63 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
63
004773006
CS 80 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
80
004773007
CS 100 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
100
004773009
CS 16 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
16
004773010
CS 25 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
25
004773011
CS 32 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
32
004773012
CS 40 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
40
004773013
CS 63 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
63
004773014
CS 80 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
80
004773015
CS 100 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
100
004773017
CS 16 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
16
004773018
CS 25 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
25
004773019
CS 32 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
32
004773020
CS 40 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
40
004773021
CS 63 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
63
004773022
CS 80 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
80
004773023
CS 100 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
100
004773025
CS 16 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
16
004773026
CS 25 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
25
004773027
CS 32 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
32
004773028
CS 40 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
40
004773029
CS 63 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
63
004773030
CS 80 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
80
004773031
CS 100 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
100
004773033
CS 16 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
16
004773034
CS 25 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
25
004773035
CS 32 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
32
004773036
CS 40 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
40
004773037
CS 63 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
63
004773038
CS 80 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
80
004773039
CS 100 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
100
004773041
CS 16 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
16
004773042
CS 25 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
25
004773043
CS 32 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
32
004773044
CS 40 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
40
004773045
CS 63 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
63
>
>
0
Your basket is empty.