Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Počisti sve
Proširi sve
Otvori sve
376
Nazivna struja
Nazivni DC napon
21
10
81
75
49
24
53
63
Veličina
1
39
18
18
42
11
3
87
20
80
57
Tip
232
66
6
66
6

Osigurači za baterijske sisteme NH

Stavke: 0 Nove stavke: 15
004723259
NH1 gBat 40A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
40
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723260
NH1 gBat 50A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
50
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723261
NH1 gBat 63A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
63
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723262
NH1 gBat 80A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
80
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723263
NH1 gBat 100A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
100
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723264
NH1 gBat 125A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
125
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723265
NH1 gBat 160A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
160
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723266
NH1 gBat 200A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
200
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723267
NH1 gBat 224A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
224
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723268
NH1 gBat 250A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
250
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004723269
NHS1/110 gBat 40A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
40
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723270
NHS1/110 gBat 50A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
50
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723271
NHS1/110 gBat 63A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
63
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723272
NHS1/110 gBat 80A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
80
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723273
NHS1/110 gBat 100A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
100
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723274
NHS1/110 gBat 125A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
125
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723275
NHS1/110 gBat 160A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
160
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723276
NHS1/110 gBat 200A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
200
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723277
NHS1/110 gBat 224A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
224
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723278
NHS1/110 gBat 250A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
250
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004723279
NH1/K gBat 40A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
40
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004723280
NH1/K gBat 50A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
50
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004723281
NH1/K gBat 63A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
63
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004723282
NH1/K gBat 80A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
80
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004723283
NH1/K gBat 100A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
100
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004723284
NH1/K gBat 125A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
125
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004723285
NH1/K gBat 160A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
160
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004723286
NH1/K gBat 200A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
200
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004723287
NH1/K gBat 224A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
224
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004723288
NH1/K gBat 250A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
250
Tip:
NH-K
Standardi:
IEC 60269-7
004724260
NH2 gBat 125A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
125
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004724261
NH2 gBat 160A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
160
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004724262
NH2 gBat 200A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
200
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004724263
NH2 gBat 224A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
224
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004724264
NH2 gBat 250A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
250
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004724265
NH2 gBat 315A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
315
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004724266
NH2 gBat 350A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
350
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004724267
NH2 gBat 400A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
400
Tip:
NH
Standardi:
IEC 60269-7
004724270
NHS2/110 gBat 125A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
125
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
004724271
NHS2/110 gBat 160A/550V DC
Ime razreda:
Rastalni uložak
Nazivna struja:
160
Tip:
NH-S110
Standardi:
IEC 60269-7
>
>
0
Your basket is empty.