Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Počisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Tip
3
9
1
3
5
4
65
1
1
Nazivna struja
18
6
32
Funkcija
1
2
3
8
6
6
3
2
5
5
4
4
4
5
3
4
Nazivni napon
3
42
13
2
Nazivni DC napon
2
2
Dužina u modulima
Broj faza
24
5
35
9
Vrsta pribora
Za upotrebu sa
nazivni poprečni presek
1
20
4
7
21
6
Vrsta programa

Šine

Stavke: 0 Nove stavke: 20
002911101
PE 2/6
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Funkcija:
Klema za zaštitni prvodnik
Tip:
Viličasti tip
002911102
PE 2/8
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Funkcija:
Klema za zaštitni prvodnik
Tip:
Viličasti tip
002911103
PE 2/12
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Funkcija:
Klema za zaštitni prvodnik
Tip:
Viličasti tip
002911104
PE 2/18
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Funkcija:
Klema za zaštitni prvodnik
Tip:
Viličasti tip
002921142
IZ10/1F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² 63 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
63
002921140
IZ10/3F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² 63 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
63
002921141
IZ10/3F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² 63 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
63
002921143
IZ10/1F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² 63 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
63
002921018
IZ12/1F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
80
002921026
IZ12/1F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
80
002921017
IZ12/3F/9
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
80
002921020
IZ12/3F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
80
002921022
IZ12/3F/18
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
80
002921024
IZ12/3F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 12 mm² 80 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
80
002921091
IZ16/1F/12P
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921092
IZ16/1F/54P
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921061
IZ16/3F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921063
IZ16/3F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921066
IZ16/2F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (2p i 4p) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921067
IZ16/2F/54
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (2p i 4p) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921068
IZ16/4F/12
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (2p i 4p) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921060
IZ16/1F/12L
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (L oblik) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921062
IZ16/1F/54L
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (L oblik) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921071
IZ16/1F/12/STV
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (STV) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921073
IZ16/1F/36/STV
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (STV) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921072
IZ16/3F/12/STV
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (STV) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921074
IZ16/3F/36/STV
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (STV) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921133
IZM-16/3F 20xMPE
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolirane sabirnice za motiliske sklopke - IZM (16 mm²) 100 A
Tip:
Viličasti tip
Nazivna struja:
100
002921019
Z-12/3F
Ime razreda:
Završni poklopac
Funkcija:
Završni poklopac
Tip:
Viličasti tip
002921100
IZS10/1F/12 (0,21)
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² (nilimalne) 63 A
Tip:
Igličasti tip
Nazivna struja:
100
002921101
IZS10/1F/54 (1m)
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² (nilimalne) 63 A
Nazivni DC napon:
1500 V
Tip:
Igličasti tip
Nazivna struja:
100
002921102
IZS10/3F/12 (0,21)
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² (nilimalne) 63 A
Tip:
Igličasti tip
Nazivna struja:
100
002921103
IZS10/3F/54 (1m)
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² (nilimalne) 63 A
Tip:
Igličasti tip
Nazivna struja:
100
002921110
IZS16/1F/12 (0,21)
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 63 A
Tip:
Igličasti tip
Nazivna struja:
100
002921111
IZS16/1F/54 (1m)
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 63 A
Nazivni DC napon:
1500 V
Tip:
Igličasti tip
Nazivna struja:
100
002921112
IZS16/3F/12 (0,21)
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 63 A
Tip:
Igličasti tip
Nazivna struja:
100
002921113
IZS16/3F/18 (0,32)
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 63 A
Tip:
Igličasti tip
Nazivna struja:
100
002921114
IZS16/3F/54 (1m)
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 16 mm² (nilimalne) 63 A
Tip:
Igličasti tip
Nazivna struja:
100
002921150
SKN0021/10
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² (nilimalne) 63 A
Tip:
SKN tip
002921154
SKN0029/10 3P
Ime razreda:
Izolirana sabirnica
Funkcija:
Izolovane sabirnice 10 mm² (nilimalne) 63 A
Tip:
SKN tip
>
>
0
Your basket is empty.