Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Počisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Funkcija
Broj polova
44
47
67
36
Termička struja Ith (A)
33
39
37
35
19
18
18
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A)
33
39
37
35
19
18
18
Montaža
2
140
57
Vrsta programa

Teretne sklopke

Stavke: 0
004773001
CS 16 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
16
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
16
004773002
CS 25 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
25
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
25
004773003
CS 32 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
32
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
32
004773004
CS 40 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
40
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
40
004773005
CS 63 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
63
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
63
004773006
CS 80 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
80
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
80
004773007
CS 100 90 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
100
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
85
004773009
CS 16 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
16
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
16
004773010
CS 25 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
25
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
25
004773011
CS 32 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
32
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
32
004773012
CS 40 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
40
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
40
004773013
CS 63 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
63
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
63
004773014
CS 80 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
80
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
80
004773015
CS 100 91 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
100
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
85
004773017
CS 16 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
16
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
16
004773018
CS 25 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
25
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
25
004773019
CS 32 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
32
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
32
004773020
CS 40 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
40
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
40
004773021
CS 63 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
63
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
63
004773022
CS 80 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
80
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
80
004773023
CS 100 10 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
3
Termička struja Ith (A):
100
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
85
004773025
CS 16 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
16
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
16
004773026
CS 25 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
25
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
25
004773027
CS 32 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
32
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
32
004773028
CS 40 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
40
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
40
004773029
CS 63 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
63
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
63
004773030
CS 80 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
80
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
80
004773031
CS 100 92 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1
Broj polova:
4
Termička struja Ith (A):
100
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
85
004773033
CS 16 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
16
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
16
004773034
CS 25 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
25
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
25
004773035
CS 32 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
32
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
32
004773036
CS 40 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
40
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
40
004773037
CS 63 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
63
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
63
004773038
CS 80 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
80
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
80
004773039
CS 100 107 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
1
Termička struja Ith (A):
100
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
85
004773041
CS 16 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
16
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
16
004773042
CS 25 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
25
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
25
004773043
CS 32 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
32
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
32
004773044
CS 40 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
40
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
40
004773045
CS 63 123 U
Ime razreda:
Grebenasta sklopka
Funkcija:
0-1-2
Broj polova:
2
Termička struja Ith (A):
63
Nazivna radna struja Ie AC-21 at 400V (A):
63
>
>
0
Your basket is empty.