Učešće ETI-a na internacionalnim sajmovima u 2015. godini


ETI, iz godine u godinu, učestvuje na lokalnim sajmovima koje organizuju kčerinske firme, kao i na međunarodnim sajmovima u organizaciji matične firme. ETI će ove godine sudjelovati na sljedećim međunarodnim sajmovima:
 

Energy, Hannover Messe, 2015 (13.4.-17.4.2015)
Najvažniji  industrijski sajam u svijetu


Integrirana industrija - Povežimo se! Vodeća tema industrijskog sajma Hannover Messe 2015.

»Pozadinska poruka ovogodišnjeg sajma je da se ključni izazovi četvrte industrijske revolucije mogu savladati samo uz zajedničke napore.«
 

Intersolar Europe 2015 (10.6.-12.6.2015)

Najveći sajam za obnovljive izvore energije

Intersolar Europe se održava jednom godišnje na sajmu "Messe München". To je najveća izložba za solarnu industriju u svijetu.