Otkucajte nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fotonaponska serijska zaštita

 

Kada se radi o fotonaponskim 1500V d.c. solarnim sistemima, trebali bi imati na umu različite vrste rješenja I kako ih implementirati u praksi. Postoji nekoliko načina kako pretvoriti d.c napon u a.c.

.

Anže Jerman

Product manager

 

1. FOTONAPONSKI 1500V d.c. SISTEMI

 

Pretvaranje snage nas ograničava/usmjerava, kako sistem izgleda u električnom smislu I kakva vrsta zaštite nam je potrebna. U suštini, fotonaponski sistemi se mogu podijeliti centralnom I strujnom inverterskom konverzijom/pretvaranjem energije. Serijska fotonaponska zaštita je neophodna za centralne inverterske sisteme.

.

 1: Fotonaponska 1500V serijska zaštita

 

 

2. FOTONAPONSKA SERIJSKA ZAŠTITA

 

 

Na serijskom nivou, DC kutije/ormari za kombinovanje žica su međusobno povezane I zaštičene sa gPV osiguračima. Nominalna struja serijske zaštite zavisi od izlazne struje svake DC kombinovane kutije/ormara. U ovom slučaju, nominalne struje su veće nego u standardnim primjenama jer solarni sistemi mogu proizvesti velike kapacitete snage. Zbog toga, NH – topljivi nožasti osigurači  savršeno odgovaraju zahtjevima zaštite solarnih sistema. Izlazna struje DC kombinovanim kutijama/ormarima je obično u rasponu od 100A do 630A, u zavisnosti od veličine fotonaponskog objekta.Zbog 1500V d.c. naponskog sistema, topljivi osigurači se proizvode u NHXL veličinama.

Na serijskom nivou, glavna/primarna zaštita pripada d.c. kablovima. Zaštita treba biti dizajnirana da spriječi štetu u slučaju preopterećenja ili kratkog spoja. gPV karakteristika savršeno odgovara zahtjevima, zbog svog brzog djelovanja u slučaju d.c. kratkog spoja I svoje karakteristike potpunog raspona koji pruža pouzdanu zaštitu u svrhu prevencije neželjene štete koja bi se mogla desiti u bilo kojem dijelu područja I/t karakteristike.

Potpuni raspon gPV karakteristike je savršena zaštita za d.c. fotonaponske kablove. Pokriva preopterećenje kao posljedicu nepredvidivog pregrijavanja I kratki spoj kao posljedicu za bilo kakav kvar u fotonaponskom sistemu.

 

Graf_1_Photovoltaics Array protection

 

3. PRIMJER FOTONAPONSKE SERIJSKE ZAŠTITE

 

The example below shows, how to choose the right PV Array protection from the nominal current point of view. Chosen values are just informative to show an example.

Slika 2: Struja kratkog spoja za fotonaponski serijski sistem je suma svih struja kratkog spoja od fotonaponskih žica.

 

Karakteristike za izradu i zaštitu fotonaponskih sistema određuje Internacionalna Elektrotehnička komisija. Norme za izradu I zaštitu fotonaponskih sistema su opisane u IEC 62548 standardu.

 

Određivanje Fotonaponske serijske zaštite:

 

Prvi korak u određivanju nominalne struje serijske fotonaponske zaštite je pronalazak struje kratkog spoja fotonaponskih modula, napisane na zadnjoj strani istih.

 

 

Struja kratkog spoja serijske fotonaponske zaštite je proizvod struja kratkog spoja fotonaponskih modula sa brojem fotonaponskih žica.

 

Nominalna struja serijske fotonaponske zaštite je u skladu sa proračunom između 144A i 276A.

U primjeru nisu uračunati ostali uslovi okoline (ambijentalna temperature..). Nominalna struja serijske zaštite bi trebala se preračunati u skladu sa potpunim informacijama o okolini gdje se ugrađuje.

 

4. ZAKLJUČAK

 

Zaštita fotonaponske serije u centralnom invertnom sistemu je potrebna. Glavna funkcija serijske zaštite je da se zaštite d.c. kablovski sistemi protiv oštećenja koja su posljedica od preopterećenja i struja kratkog spoja. Potpuni raspon gPV karakteristike pruža pouzdanu zaštitu. Brza reakcija i širok raspon zaštite savršeno odgovara potrebama fotonaponskih sistema.

Iz preračuna navedenog iznad, možemo vidjeti da raspon zaštite je veoma širok. Posao za dizajnere električnih komponenata je da odabraju odgovarajuću nominalnu struju, u skladu sa dostupnim tehničlim informacijama za specifičan solarni projekat.

.

 

Your basket is empty.