Grebenaste sklopke


Grebenaste sklopke serije CS su namijenjene za različite operacije prebacivanja (isključenja/uključenja) u glavnim kao i u pomoćnim strujnim krugovima:

  • Kao motorne sklopke koriste se za direktno pokretanje i zaustavljanje jednofaznih i trofaznih motora. Koriste se i kao preklopke zvijezda - trougao, sklopke za reverziranje motora, naizmjenična sklopka

  • U pomoćnim strujnim krugovima mogu da se koriste kao:

• sklopke za kontrolne, signalne i mjerne krugove

• sklopke, preklopke i višestepene sklopke, npr. za transformatore i aparate za zavarivanje

• grupne sklopke npr. za grijače

• kontrolne sklopke sa automatskim povratkom
 
Prednosti
  • visoke uklopne i isklopne mogućnosti
  • električna i mehanička izdržljivost
  • male dimenzije.
Grebenaste sklopke su proizvedene u skladu sa standardima kao što su: IEC/EN 60947-3, VDE 0660,TS EN 60947-3, BS 5419 itd.
       
Katalog