Opći uslovi prodaje


Ovi uslovi prodaje i isporuke primjenjuju se na sve isporuke ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenija, bilo da se radi o običnim isporukama robe ili isporukama prema ugovornim uslovima ukoliko stranke ne ugovore drugačije u pisanom obliku.

       
Opći uslovi prodaje