Minijaturni i pomoćni kontakteri i pribori

Minijaturni sklopnici se upotrebljavaju za daljinsko upravljanje i zaštitu (zajedno sa prekostrujnim relejima) električkih motora i drugih električnih potrošača nazivne snage do 7,5kW (kod 400V AC3 kategorije).
Pribor za minijaturne i pomoćne sklopnice se nalazi u komercijalnem djelu kataloga.