Stezaljke na vijak

Stezaljke na vijak
U niskonaponskim šemama koriste se različiti spojni elementi, da bi formirali funkcionalne žičane veze. Sigurnost veze ovisi o primjenjenim tehnikama povezivanja (žičani spojnik, vijčani spoj, ‘faston’, priključak, itd.) i treba da se spoji s vodičem bez posebne vještine električara i neovisno o tipu i načinu spajanja. Tehnike povezivanja imaju uticaj na način proticanja struje između dva elemenata koji su električki i mehanički spojeni.

U tu svrhu je projektirana redna stezaljka sa direktnim pritiskom, koja zadovoljava električne, mehaničke, toplotne zahtjeve kod spojeva, u skladu s mnogim priznatim međunarodnim propisima (IEC 947-7-1,IEC 947-7-2, IEC 685-2-2, IEC 685-1). Električni parametri koji su potrebni za primjenu označeni su na svakoj jedinici rednih stezaljki. Na posebnu želju kupaca moguće je naručiti redne stezaljke u više različitih boja. Pretraživanje