RF bežićna kontrola

RF bežićna kontrola
Daljinsko uključenje/ isključenje kućnih električnih uređaja.

Jednostavna instalacija bez rušenja ili oštećenja zidova.

Široka primena ugradnje: idealno za instaliranje u postojećim objektima, kao i za instaliranje u novim i zgradama u izgradnji: zahvaljujući RF kontroli, niste ograničeni lokacijom prekidača. Pretraživanje