Prekidači sa diferencijalnom zaštitom RCC

Prekidači sa diferencijalnom zaštitom RCC
Dostupni 2 ili 4 polni RCCB; nazivna struja greške od 30mA do 500mA; tip: A, AC, S i K.

NOVO!!! Zaštitna sklopka na diferencijalnu struju (RCCB) B i B+ tip, osjetliva na izmjenično, pulzirajuće ili jednosmerno struju; nazivna struja greške od 30mA do 300mA.

Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju upotrebljavaju se za zaštitu od indirektnog dodira dijelova pod naponom odnosno za sprječavanje trajnog napona na uzemljenim metalnim dijelovima, koji bi se mogao pojaviti zbog greške na električnoj instalaciji i za zaštitu od direktnog dodira dijelova pod naponom, kada je IΔn≤30mA. Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju mogu se upotrebljavati u TN-S, TN-C, TT i IT – sistemima mreže, ili drugim rječima; svuda tamo gdje su zaštitni i nulti vodič odvojeni (VDE 0100 Teil 410) Pretraživanje