Nosači i priključni moduli

Nosači i priključni moduli
Pomoću sistema sabirnica (Busbar) ostvarujemo bržu montažu i povezivanje električnih komponenata kao i veće prisustvo električnih komponenti na samoj površii. Na taj nači štedimo vreme potrebno za montažu, istovremeno štedimo potreban prostor za montažu. Glavna prednost ovakvog sistema je da se svi elementi nameštaju na sabirnice što garantuje stabilnost, istovremeno sa nameštanjem elemenata na sabirnice već su uspostavljene dolazne električne veze. Za konačno ožičenje električnih elemenata je tako potrebno izvesti samo energetske grane do potrošača. Sistem sabirnica je jednostavan takođe u slučaju da je potrebno uraditi dodatno proširenje i dodati bakarne sabirnice. ETI-jev sistem sabirnica nudi širok izbor elemenata za neposrednu montažu na sistem sabirnica, u ponudi su takođe posebni adapteri kojima se mogu priključiti i druge komponente, koje se inače nameštaju na motažnu ploču. Pretraživanje

Sistem sabirnica se upotrebljava kada želimo bolju preglednost i kompaktnost u unutrašnjosti električnih ormana bez nepotrebnog dodatnog ožičenja. Sistem sabirnica se upotrebljava u slučaju izvoda ili proširenja postojećih električnih ormana sada sa većom kompaktnošću sistema, sa opcijom da sačuvamo i maksimalno iskoristimo prostor. Po pravilu se sistem sabirnica upotrebljava u industriji, gde je struktura električnih ormana određena po funkcionalnim sklopovima i gde mora biti uspostavljena velika preglednost električnih komponenti radi bržeg servisiranja u slučaju kvara i ispada.