Za NH osigurače- horizontalni rastavljači

Za NH osigurače- horizontalni rastavljači
NV horizontalni rastavljači sa osiguračima namijenjeni su za distribuciju električne energije i zaštitu električne opreme i kablova od nepoželjnih posljedica preopterečenja i kratkih spojeva, naravno uz primjenu odgovarajučih NV rastalnih uložaka (s karakteristikama, koje odgovaraju opremi koja se štiti ili kablu).Širok izbor NV horizontalnih osiguračkih rastavljača veličine kućišta 00, 1, 2, 3, 4a je namenjen za montažu na montažne ploče, DIN letve i sabirnice. U standardnoj ponudi 1, 2, 3 i 4-polna izvedba. Pretraživanje
Področje uporabe in lastnosti

NV horizontalni rastavljači sa osiguračima namenjeni su za upotrebu u najzahtevnijim primerima, koji zahtevaju rastavljačku funkciju.

Namenjeni su za zahtevna područja upotrebe u spoljašnjim elektro razvodnim ormanima i javnoj rasveti, za osiguranje kablova i idustrijskim aplikacijama i za rastavljačka mesta distribucijskih mernih ormana. Program HVL horizontalnih rastavljača sa osiguračima obuhvata širok opseg različitih priključaka za kablove koji omogućava veliku prilagodljivost prilikom upotrebe. Na raspolaganju je i širok izbor dodatne opreme, sa kojom se funkcionalnost još više povećava.