Univerzalni poklopci

Univerzalni poklopci
UPO univerzalno prekriće predstavlja usavršenu izvedbu pokrivanja ugradnih elemenata u ormarima. Ugradne elemente postavimo na noseće letve širine 35 mm, između kojih je razmak 125 mm.

Prekriče UPO sastavlja se od konačnih ploča, koje pričvrstimo na noseće letve, i pljosnatih te kutnih profila, koje pričvrstimo na konačne ploče tako, da upadnu u zareze. Prostor između niza elemenata prekriva plosnati profil. Gornji i donji niz elemenata prekrivaju kutni profili. Pretraživanje