Fuse Load Break Switch FLBS

Fuse Load Break Switch FLBS
FBLS je ručno upravljana 3 polna sklopka kombinovana sa osiguračima nazivnih struja 125 do 630A. Uklapa i isklapa pod teretom pruža sigurnosnu izolaciju i prekostrujnu
zaštitu za bilo koje niskonaponsko električno kolo. FLBS su dizajnirane, normirane i testirane u skladu sa propisima koje definišu standardi: IEC(EN) 60947- 3, IEC 60269-1, IEC 60269-2. Pretraživanje