D rastavljači i osnove sa topljivim ulošcima

D rastavljači i osnove sa topljivim ulošcima
Pomoću sistema sabirnica (Busbar) ostvarujemo bržu montažu i povezivanje električnih komponenata kao i veće prisustvo električnih komponenti na samoj površii. Na taj nači štedimo vreme potrebno za montažu, istovremeno štedimo potreban prostor za montažu. Glavna prednost ovakvog sistema je da se svi elementi nameštaju na sabirnice što garantuje stabilnost, istovremeno sa nameštanjem elemenata na sabirnice već su uspostavljene dolazne električne veze. Za konačno ožičenje električnih elemenata je tako potrebno izvesti samo energetske grane do potrošača. Sistem sabirnica je jednostavan takođe u slučaju da je potrebno uraditi dodatno proširenje i dodati bakarne sabirnice. ETI-jev sistem sabirnica nudi širok izbor elemenata za neposrednu montažu na sistem sabirnica, u ponudi su takođe posebni adapteri kojima se mogu priključiti i druge komponente, koje se inače nameštaju na motažnu ploču. Pretraživanje