Set za preklopku ( direktna ručica sadržana ) 1-0-2 LBS

Set za preklopku ( direktna ručica sadržana ) 1-0-2  LBS
LBS CO je ručno upravljana 3 polna ili 4 polna teretna rastavna preklopka sa indikacijom uspješnog uklopa/isklopa nazivne struje 160-3200A. Omogućuje preklapanje pod teretom 2 odvojena niskonaponska električna kruga, kao i sigurnosnu izolaciju posredstvom dvostrukog prekidanja po polu. LBS CO sklopke su dizajnirane, normirane i ispitane u skladu sa propisima koje definišu standardi IEC 60947-3 i IEC 60947-6-1. Moguća je upotreba prednjeg pogona sa direktnom ili produženom ručicom. Pretraživanje