Niskonaponski rastavljači LBS

Niskonaponski rastavljači LBS
LBS je ručno upravljana 3 polna ili 4 polna teretna rastavna sklopka nazivne struje 160-3200A. Uklapa i isklapa pod teretomi obezbjeđuje sigurnosnu izolaciju. LBS je dizajnirana za 415 VAC i DC niskonaponske električne krugove. LBS sklopke su dizajnirane, normirane i ispitane u skladu sa propisima koje definiše standard IEC 60947-3. Pretraživanje