Teretne sklopke CLBS 16-125A

Teretne sklopke CLBS 16-125A
CLBS su ručno upravljane i modularne višepolne teretne rastavne sklopke nazivnih struja 16A-125A.
Uklapaju i isklapaju pod teretom obezbjeđuju sigurnosnu izolaciju za sve niskonapnske krugove, posebno za krugove upravljanja električnim mašinama.
Upotrebom odgovarajućeg pribora CLBS se može transformisati u višepolne prekidače ili 3/4 polne preklopke. CLBS obezbjeđuju preklapanje pod teretom između dva izvora napajanja ili dva niskonapnska električna kruga, uz istovremenu sigurnosnu izolaciju. CLBS su dizajnirane, normirane i testirane shodno kriterijima definisanim u standardu IEC 60947-3. Pretraživanje

CLBS u potpunosti integrišu izolacijske, prekidačke i sklopne
funkcije. U samo jednom proizvodu (CLBS) postoji
mogućnost upravljanja sa prednje, desne ili lijeve strane.
Visoko funkcionalan dizajn CLBS sklopki omogućuje
njihovu jednostavnu transformaciju iz teretne rastavne
sklopke u preklopku, nudeći na taj način izuzetno modularno
rješenje za veliki broj različitih aplikacija. Veliki
izbor dodatnog pribora za CLBS omogućuje njihovu
nadogradnju čak i nakon isporuke, što garantuje zadovoljavanje
i budućih (novih) potreba.