Jednofazni sigurnosni i izolacioni transformatori IP20 za montažu na šinu

Jednofazni sigurnosni i izolacioni transformatori IP20 za montažu na šinu
Sigurnosni transformatori:
Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdjevaju strujne krugove na maksimalno 50V (dodatna sigurnost - niski napon).

Izolacioni transformatori:
Ovo je transformator čiji su primar i sekundar galvanski odvojeni, u cilju ograničavanja struje sekundarnog kola, radi uklanjanja opasnosti pri slučajnom dodiru dijelova pod naponom ili dijelova koji mogu biti pod naponom u slučaju proboja izolacije.

Zaštita:
Transformatori su kompletno zaštićeni sa neorganskom smolom. Ovo potvrđuje kvalitet materijala koji se koristi, sprečava ulazak vlage, smanjuje buku koja je izazvana vibracijama. Pretraživanje