Prekidači i rastavljači

Prekidači i rastavljači
Tipovi:

  • Kompaktni prekidači sa sniženom kratkospojnom isklopnom snagom EB2S
  • Niskonaponski kompaktni prekidači EB2 i niskonaponski rastavljači ED2
  • Niskonaponski kompaktni prekidači sa diferencijalnom strujnom zaštitom EB2R
Pretraživanje