Zaštitna sklopka na diferencijalnu struju (RCCB) B i B+ tip


ETI uvodi novu RCCB sensitive for alternating, pulsed and smooth direct residual currents with rated deferential currents from 30mA and up to 300mA.


 

Primjena:

- Zaštita od greške (zaštita od indirektnog kontakta otvorenih dijelova)
- Dodatna zaštita (zaštita u slučaju direktnog dodira sa otvorenim dijelovima, IΔn≤30 mA)
- Zaštita od požara (za dijelove koji su izloženi vatri)
 

Univerzalna osjetljivost:

AC      čista sinusna diferencijalna struja, 50/60 Hz
A        sinusna i pulsirajuća direktna struja, 50/60 Hz
B        AC + A + glatka direktna struja + visoka frekvencija (1 kHz)
B+     AC + A + glatka direktna struja + visoka frekvencija (20 kHz)

 


 

Osnovni tipovi:

Prema nazivnim vrijednostima:
4p B In = 25 A, 40 A, 63 A, IΔn=30 mA, 100 mA, 300 mA
4p B+ In = 25 A, 40 A, 63 A, IΔn=30 mA, 100 mA, 300 mA
Prema vremenu isklopa:
4p B, B+ trenutni tip, kratko vrijeme kašnjenja, selective
Prema broju polova:
4p, 2p
 

Standardi:

IEC/EN 61008-1 osnovni standardi za RCCB za AC i A tip
IEC/EN 62423 dodatni zahtjevi za B tip
VDE 0664-400 B+ VDE standard za B+ zahtjeve ( 20 kHz)

Vrsta rada
A.c. i pulsirajući d.c. tip diferencijalne strujne osjetljivosti: A naponski nezavisna
Ispeglana d.c. strujna osjetljivost: B, B+ naponski zavisna
Minimalni radni napon: 50 V
 

Kategorija upotrebe:

Koji su osjetljivi na glatku d.c. diferencijalnu struju:
- Frekventni kontroleri
- Fotonaponski sistemi, a.c. strana 
- Stanice za punjenje električnih vozila
- Mašine sa promjenjivom brzinom
- UPS sistemi, računarski centri
- Kontrola liftova,
- Kranovi
- Elektronska oprema na gradilištima
- Laboratorije
- Instalacije gdje možemo očekivati glatku d.c. diferencijalnu struju
- itd.


 

       
Katalog