Osigurači za zaštitu baterija                                                                          


ETI uvodi topljive uloške posebno izrađene za zaštitu baterija i UPS sistema.


Struja kratkog spoja
  • Struja kratkog spoja u zavisnosti od modela baterije, tip i kapacitet, Short circuit current depending on battery model, type and capacity, low compared to operating current
  • Struja kratkog spoja mora biti prekinuta u  <10 sekundi
Karakteristike: potrebna upotreba osigurača za zaštitu baterija!       
Katalog