Instalacijski prekidač ETIMAT P10


Dostupan u opsegu od 0,5-125 A; nazivna prekidna moć 10 kA; karakteristike okidanja B,C,D i K


              
                                                                                                                                                                                                                                         
ETIMAT P10 predstavlja novi tip osigurača nazivne prekidne moći 10 kA. Ovaj tip osigurača zamjenjuje dosadašnji ETIMAT11 i savršeno nadopunjava ASTI program. Sličnost sa preostalim proizvodima iz ovog programa doprinosi usklađenom izgledu instalacije       
Katalog
 

 

X