Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom


ETI je jedini uveo zaštitnu sklopku na diferencijalnu struju RCBO širine 18 mm, naponski ovisnu, nazivne kratkospojne moći 6 kA, koja prekida nulti pol i ima centralni trip položaj usljed prekidanja zbog kratkog spoja, preopterećenja i diferencijalne struje.Preporučujemo za upotrebu kod instalacija koje zahtjevaju visok nivo dodatne zaštite (kupatila, bolnice, vrtići itd.).

Koristi se za zaštitu od indirektnog napona dodira, struje kratkog spoja i preopterećenja:
 • Objedinjuje svojstva instalacijskog prekidača i zaštitne sklopke na diferencijalnu struju
 • Dodatna zaštita od pulsirajućih struja greške
 • Dostupna verzija sa radnom temperaturom do -35 stepeni celzijusa
 • 1-modulno kućište (18 mm), prekida nulti pol
 • Naponski ovisna, minimalni napon napajanja 90V
 • Indikator položaja, ON i OFF pozicija
 • Najveća klasa selektivnosti (3) pruža optimalnu zaštitu izolacije kablova i znatno smanjuje rizik od požara i drugih oštećenja
 • U slučaju pojave diferencijalne struje ili preopterećenja dugme ide u centralni položaj, dok u slučaju ručnog isklopa dugme ide u najniži položaj (OFF)
 • Neophodne tehničke informacije nalaze se na prednjoj strani uređaja
 • Umjesto žice mogu se koristiti i sabirnice što doprinosi velikoj uštedi vremena i prostora u ormaru (kontakti)
 • Napredna metoda montiranja omogućava jednostavno uklanjanje pojedinačnih RCBO bez isključenja ostalih komponenti sa sabirnice       
Katalog