RCBO KZS 2M2p


KZS 2M2p je zaštitna sklopka na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom koja objedinjuje svojstva instalacijskog prekidača i zaštitne sklopke na diferencijalnu struju. Rad sklopke je naponski neovisan. Upotrebljava se u strujnim krugovima koji zahtjevaju veći stepen zaštite od napona dodira, npr. u vrtićima, školama, bolnicama itd.
   • Nazivna prekidna moć: 10kA
  • Nazivna struja: 6-25A
  • Karakteristike okidanja: B,C
  • Diferencijalna struja: 0,03A       
Katalog