Rastavljač za cilindrične osigurače EFD


ETI uvodi novu generaciju rastavljača za cilindrične osigurače C.


 

Za topljive uloške veličine:

- 8x32
- 10x38
- Klasa CC u skladu sa UL4248-4
- 14x51
- 22x58
- Klasa J u skladu sa UL4248-8
 

Prednosti:
- U skladu sa IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486E i CSA C22.2.
- Montaža na DIN šinu 35 mm (DIN EN60715). Rastavljači veličine 22x58 se također mogu fiksirati, vijcima, na ravnu površinu.
- Više prostora za prst prilikom otvaranja nosača osigurača.
- Sve provodne površine su presvučene srebrom.
- Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom, u skladu sa IP 20 stepenom zaštite.
- Zamjena topljivih uložaka bez opasnosti od direktnog dodira dijelova pod naponom.
- Mogućnost plombiranja u ON ili OFF pozicijama.
- Svi plastični dijelovi su napravljeni od materijala otpornog na ekstremno visoke temperature. Nosač osigurača omogućava da topljivi uložak nije u dodiru sa kućištem.
- Rastvaljač sa elektronskim indikatorom pregorijevanja dostupan je u svim veličinama. Postoje dva tipa indikatora:
  • L (LED) sa ugrađenom LED diodom koja treperi nakon reagovanja osigurača. The indicator is capable of operating in conditions of open circuit with minimum capacitance between connection cables. Operating voltage range from 50V to 690V.
  • I (NEON) sa neonskom lampom koja konstantno svijetli nakon reagovanja osigurača. Opseg radnog napona od 100 V do 750 V a.c.


 

       
Katalog